Liên lạc chúng tôi để được trợ giúp.

Nếu bạn có thắc mắc về điều trị Invisalign và không thể tìm thấy câu trả lời trong phần Các Câu hỏi Thường gặp, đội ngũ Chăm sóc Invisalign của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

Bạn hiện đang hoặc bạn đã hoàn thành điều trị Invisalign?

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nhận dạng nào liên quan đến bạn hoặc khách hàng của chúng tôi cho bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư.